Kiedy klient kolejny raz mówi, że pizza jest zimna…


Klient nasz Pan

976

Autor: admin

Nie stój biernie... Skomentuj to: