Nie znali zasad BHP, dlatego spalili lokal


Dlaczego ważne jest znanie zasad BHP .... Zalali wodą płonący olej...

593

Autor: pawel

Nie stój biernie... Skomentuj to: