Niemcy, Hanower – spalono samochody, które brały udział w wiecu poparcia dla rosjan


Kazdy kto popiera Rosję powinien pieszo wracać przez Ukrainę aby poznać prawdę

8752

Autor: admin

Nie stój biernie... Skomentuj to: