Niemiecka haubicoarmata PZH2000 wreszcie trafiła na Ukrainę


Haubica charakteryzuje się wysoką szybkostrzelnością, dużą mobilnością, znacznym stopniem automatyzacji, a także możliwością strzelania na duże dystanse.

394

Autor: pawel

Nie stój biernie... Skomentuj to: