Paradował po mieście ze swastyką na ramieniu. Spotkała go bolesna nauczka


Tak samo należy robić z osobami które noszą sierp i młot, ale niestety na to jest przyzwolenie.

5531

Autor: admin

Nie stój biernie... Skomentuj to: