Wczoraj rzucali kamieniami w policjantów… a dzisiaj przed nimi klęczą


Ci białoruscy spece że służb specjalnych powinni tworzyć sztuki teatralne. Taki talent się marnuje w kołchozie.

11086

Autor: admin

Nie stój biernie... Skomentuj to: