Najskuteczniejszy sposób na usunięcie gniazda szerszeni, butla z gazem i palnik


 Jak popatrzyć z przyrodniczego punktu widzenia to nie są one pożyteczne i małe korzyści dla ekosystemu z ich strony więc neutralizacja gniazd blisko zabudowań nie jest niczym złym.

1262

Autor: admin

Nie stój biernie... Skomentuj to: